Pages Menu
Categories Menu
Gospodarka strefy euro

Gospodarka strefy euro

Strefa euro to określenie dla grupy państw, w których obecnie walutą narodową jest waluta euro. O obszarze tym mówi się także Euroland. Waluta euro została wprowadzona w 2002 roku. Jednak wcześniej, bo w 1999 roku przeprowadzone zostały pierwsze transakcje bezgotówkowe w tej walucie. Pierwsze transakcje gotówkowe zostały zawarte natomiast trzy lata później.

W jednym czasie euro przyjęły największe europejskie kraje. Austria zamieniła swojego szylinga, Belgia franka belgijskiego, Finlandia markę fińską, Francja franka francuskiego, Hiszpania pesetę hiszpańską, Holandia guldena, Irlandia funta irlandzkiego, Luksemburg franka luksemburskiego, Niemcy markę, Portugalia eskudo, a Włochy lira. W późniejszym okresie do strefy Euro dołączyły także Grecja, Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa. Oprócz tego walutę wprowadzono także w kilku krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej. Poza strefą Euro nadal pozostają Wielka Brytania, Dania, Węgry, Szwecja, Bułgaria, Chorwacja, Polska, Rumunia, Szwecja.

Warto zwrócić uwagę na kryzys, który w ostatnich latach przeżyła waluta Euro. Kryzys rozpoczął się w 2008 roku. Wówczas odnotowano spadek PKB. Sprzedaż detaliczna spadła. Taka sytuacja utrzymywała się bardzo długo.

Oprócz tego w 2010 roku dwa państwa Unii Europejskiej otrzymały pomoc finansową. Były to Grecja oraz Irlandia. Kłopoty finansowe miały także dwa inne państwa. Były to Portugalia i Hiszpania. Te ostatecznie poradziły sobie same.

Dług publiczny 17 krajów strefy wyniósł 87,2 procent. Później wprowadzono pakt fiskalny, który ma zapobiegać kryzysom w strefie Euro..